man graf graf

ŠALU NA

STRANU

KADA JE U PITANJU VAŠA BEZBEDNOST

Volimo da se smejemo, šalimo, skačemo, ali kada je u pitanju vaša bezbednost, šalu na stranu! Bezbednost nam je bitnija od bilo čega, zato vam predstavljamo 9 veličanstvenih saveta kojih se moramo pridržavati:

arrow
lemur graf graf

9 PRAVILA ZA SKAKANJE

1

Ukoliko imate manje od 10 godina

morate doći u pratnji roditelja (staratelja), a morate imati najmanje 3 godine da biste skakali.

2

Ukoliko ste niži od 110 cm

skačete u pratnji roditelja, a skakanje na belim trambolinama visokih performansi je potpuno zabranjeno.

3

Skačite isključivo u posebnim čarapama

koje sprečavaju klizanje, a mogu se kupiti u Skakaonici po ceni od 300 rsd.

4

Pre skakanja svi moraju

odgledati video sa instrukcijama za pravilno skakanje.

5

Pre skakanja obavezno je zagrevanje

sa instruktorom u trajanju od 5 minuta.

6

Dva ili više skakača

ne mogu skakati na jednoj trambolini.

7

Pre skakanja zabranjeno je

konzumirati alkohol i druge opijate.

8

Skakanje vam ne preporučujemo UKOLIKO

ste u drugom stanju, ukoliko imate određenu hroničnu ili drugu bolest zbog koje treba da se suzdržavate od fizičkih aktivnosti.

9

Uvek skačite

u okviru vaših mogućnosti i ne pokušavajte da imitirate naprednije skakače, a vaše veštine postepeno unapređujte uz nadzor i savet naših instruktora.

SVI SKAKAČI MORAJU...

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Svi skakači moraju potpisati važeću izjavu o odgovornosti. Za osobe mlađe od 18 godina izjavu moraju popuniti i potpisati roditelji, zakonski staratelji ili neko ko ima punomoćje (uz ličnu kartu na uvid). Ugovor je obavezan za svakoga zbog bezbednog skakanja i zdravstvenog osiguranja. Nakon potpisivanja, svakog narednog puta, možete skakati sami ukoliko imate 10 ili više godina.

Skoknite na pravila o skakanju.